ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การซื้อขายในบัญชีของคุณอยู่ภายใต้การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา และข้อความและประกาศอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อตกลงของลูกค้าของเรากับคุณ

ICM Capital ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับลูกค้า ลูกค้าต้องมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่เสมอ เพื่อใหมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องของเว็บไซต์ ICM Capital และการซื้อขายบนแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้ การแก้ไขใด ๆ ถือว่าได้รับการยอมรับจากลูกค้าของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา

CFDs และ Spot FX เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอร์เลจ กำไรและขาดทุนของคุณมีความผันผวนสูงของขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์ในตลาดที่คุณทำการซื้อขาย อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จดหมาย โทร จดหมาย